گاهی از خود بپرسیم: من برای اصلاح جامعه چه کرده ام.
30 بازدید
موضوع: ارتباطات

بسم الله الرحمن الرحیم
در بین مردم و حتی در بین ما طلبه ها اشخاصی هستند که دائماً از دیگران خورده می گیرند و گاهی به همه بدبین می شوند و ناسزا می گویند.
به این نوع افراد و بلکه به همه و خودم توصیه می کنم که گاهی از خود بپرسیم: «من برای اصلاح جامعه چه کرده ام».
همه موضع طلبگارانه نداشته باشیم. بلکه بدانیم ما هم به سهم خود به جامعه به دین به نظام و به بشریت بدهکاریم.

یا حق