فرهنگ نصیحت قسمت دوم
49 بازدید
محل نشر: نشریه فرهنگ کوثر شماره 41
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با توجه و بررسی دقیق آیات و روایات متوجه می شویم که نصیحت ائمه هرگز به معنای موعظه آنان و انتقاد از آنان نیست بلکه به معنای اطاعت خالصانه و صمیمانه است.