فرهنگ نصیحت قسمت سوم
55 بازدید
محل نشر: نشریه فرهنگ کوثر شماره 44
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
- طرح عدم عصمت ولی فقیه، بهانه ای است برای فرار از اطاعت. - اثبات عصمت برای ائمه و انبیا علیهم السلام، آن را از دیگران نفی نمی کند. - شیوه حکومتی معصومین علیهم السلام شیوه ای عادی وعرفی و برمبنای امور عادی بوده نه خرق عادت. - پیاده کردن حدیث با برداشت رایج از نصیحت امکان ندارد و محذور عقلایی و اخلاقی دارد. با توجه به آنچه بیان شد «ولی فقیه » نیز در عصر غیبت امام زمان علیه السلام در زمره ائمه مسلمین است و نصیحت هر مؤمن برای او نیز مانند نصیحت برای معصومین علیهم السلام به معنای «خلوص محبت و اطاعت » از او است.