آقای حجتی کرمانی! اگر کمی در متن تامل می کردید به حاشیه نمی رفتید
59 بازدید
محل نشر: روزنامه جمهوری اسلامی (31 مرداد 1374): ص 15
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در باره حکم اعدام سلمان رشدی مرتد از طرف امام و اینکه آیا دولت در این زمینه وظیفه ای دارد یا خیر؟ حاوی دیدگاه های فقهی و مبانی اصولی این موضوع و حیطه اختیارات ولی فقیه در بحث با جناب آقای علی حجتی کرمانی و مطالب ایشان در روزنامه اطلاعات.