دست تمنا
49 بازدید
محل نشر: نشریه فرهنگ کوثر شماره 35 بهمن 1378
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خداوندا! هجوم تیرگیها و کوران بادهای مسموم حیرت وسرگردانی، جوانه های امیدمان را نابود می کند. اگر پناهی از علم و ایمان برایشان نیابیم، درگذر از فراز و نشیب زندگی و قله های سخت و پرتگاههای وحشت انگیز آن، کدام دست آرامش بخش و مطمئن،حافظ و مراقبمان خواهد بود؟ اگر آن را جستجو نکنیم و نشناسیم؟ دستی که بی هیچ ترس و هیچ نگرانی، عنان اختیارمان را به آن بسپاریم تا به هرطرف که خود می داند، راهنمایمان باشد. چگونه بیابیم آن ریسمان محکم الهی را که برای جمع بشر متفرق،از آسمان تا زمین کشیده شده و هر دستی که به سوی آن دراز شود ومحکم برآن تکیه کند، نجات یابد؟ کجا است آن دست مهربان نیرومند تا همه دنیاپرستان راسرجایشان بنشاند؟