برگی از دفتر آفتاب
57 بازدید
محل نشر: نشریه حلقه وصل شماره 14 آبان 90
نقش: نویسنده
سال نشر: 1290/8/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پیشنهادهایی برای تحقق رهنمودها و مطالبات مقام معظم رهبری دامت برکاته در باره حوزه و آموزش و پرورش در سفر سال 89 به شهر مقدس قم