مبانی نظری قرآنی و روایی حاکمیت در اسلام (1)
59 بازدید
محل نشر: فصل نامه فرهنگ کوثر شماره 86 تابستان 90
نقش: نویسنده
سال نشر: 1290/4/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در باب حکومت اسلامی و شکل امروزی آن یعنی ولایت فقیه موضوعاتی اساسی وجود دارد که بدون توجه به آن ها درک درستی از حکومت و ولایت نخواهیم داشت. در این مقاله ضمن بررسی مبانی عقلی، قرآنی و روایی حاکمیت و طرح مبنای توحیدی ولایت و لزوم حجت خدا در جامعه ی بشری، برخی از ایرادات دموکراسی بررسی شده و به شبهاتی در باره نظریه ی مختار پاسخ داده شده است.
آدرس اینترنتی