نگاهی به ضعف‌های موجود در وبلاگ‌های قرآنی
45 بازدید
موضوع: ارتباطات
مصاحبه کننده : خبرگزاری قرآنی ایکنا
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : انترنت
تاریخ نشر : Mar 3 2007 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

پائين بودن سطح كيفی وبلاگ‌های قرآنی

«محمد خوش‌نظر» بلاگر وبلاگ‌های «حكومت اسلامی» و «قرآن‌بلاگ» يادآور شد: پايين بودن سطح كيفی محتوای وبلاگ‌های قرآنی يكی از مسائلی بوده كه می‌تواند به وبلاگ‌های قرآنی مخاطبان خود را از دست بدهند. 
وبلاگ «حكومت اسلامی» را اينجا كليك كنيد!

آميختن ادبيات قرآن با غنای مفاهيم قرآنی

«خوش نظر» ادامه داد: يكی از ويژگی‌های اصلی وبلاگ، بيان مطالب به‌صورت عاميانه به زبان مخاطب است و وبلاگ، ادبيات خاص خود را دنبال می‌كند و هنر يك بلاگر آميختن اين سادگی و صميت با غنای مطالب قرآنی است و در نتيجه جذب مخاطب به سمت مطالب قرآنی است.

مأنوس نبودن بلاگران با مفاهيم قرآنی

اين بلاگر قرآنی درباره مشكل ديگری كه می‌تواند به وبلاگ‌های قرآنی صدمه بزند، اظهار كرد: مأنوس نبودن بلاگرانی كه در عرصه وبلاگ‌های قرآنی فعاليت می‌كنند با مطالب، منابع، محتوا و تأثيرات علوم قرآنی تهديد بزرگی برای وبلاگ‌های قرآنی است زيرا بی‌اطلاعی بلاگر از مفهومی كه درباره‌‌اش مطلب می‌نويسد، كيفيت كار ارائه شده را تا حد زيادی پايين می‌آورد و يكی ديگر از اين مشكلات را می‌توان به مشكلات فنی اينترنت مربوط دانست. 
وبلاگ «قرآن بلاگ» را اينجا كليك كنيد!

 

آدرس اینترنتی