آمیختن مفاهیم قرآنی با ادبیات خاص وبلاگ، هنر وبلاگ‌نویس است
45 بازدید
موضوع: ارتباطات
مصاحبه کننده : خبرگزاری قرآنی ایکنا
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت اینترنتی ایکنا
تاریخ نشر : Feb 19 2007 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

گروه وبلاگ: به‌كار بردن مفاهيم و آيات قرآن با استفاده از ادبياتی كه خاص فضای مجازی و وبلاگ‌هاست به نحوی كه مخاطب‌پسند باشد و او را به سمت اين مفاهيم جذب كند هنر يك بلاگر است.

جايگاه وبلاگ‌های قرآنی در فضای مجازی

«محمد خوش‌نظر» بلاگر وبلاگ‌های «حكومت اسلامی» و «قرآن‌بلاگ» در گفت‌و‌گو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، درباره‌ی جايگاه موقعيت وبلاگ‌های قرآنی در فضای مجازی گفت: وبلاگ‌های قرآنی نسبت به وبلاگ‌های ديگر كمتر جا و موقعيت مناسب خود را پيدا كرده‌اند و از وبلاگ‌نويسانی كه در عرصه‌ی مفاهيم قرآنی فعاليت می‌كنند انتظار می‌رود كه بيشتر به موضوعات قرآنی توجه كنند تا اين وبلاگ‌ها نيز بتوانند مانند ساير وبلاگ‌ها در حد و اندازه خود پيشرفت كنند.

وی در ادامه افزود: با توجه به اينكه وبلاگ‌های قرآنی جايگاه خود را در فضای مجازی هنوز پيدا نكرده‌اند اما نسبتاً تأثير مفيدی را توانسته‌اند بر روی مخاطبان خود در فضای مجازی بگذارند و به نياز عده‌ای از علاقه‌مندان خود كه در فضای مجازی به دنبال مطالب قرآنی هستند جواب دهند. 
وبلاگ«حكومت اسلامی» را اينجا كليك كنيد!

مسائل قرآنی يكی از مهمترين علوم مورد نياز جامعه است

بلاگر وبلاگ «حكومت اسلامی» با توجه به گستردگی فضای مجازی و نامحدود بودن آن بيان كرد: اينترنت فضايی گسترده بود كه جا برای پيشرفت همه علوم وجود دارد و از آنجايی كه قرآن و مسائل قرآنی يكی از مهمترين علوم مورد نياز جامعه است، پرداختن به آن غيرقابل اجتناب بوده و در حقيقت نياز جامعه واقعی ما و نيز فضای مجازی پرداختن به موضوعات قرآنی است و بايد ژانری به نام وبلاگ‌نويسی قرآنی را در وبلاگستان تعريف كرد.

پايين بودن سطح كيفی محتوای وبلاگ‌های قرآنی مخاطب را كاهش مي‌دهد

بلاگر وبلاگ «قرآن بلاگ» يادآور شد: پايين بودن سطح كيفی محتوای وبلاگ‌های قرآنی يكی از مسائلی بوده كه می‌تواند به وبلاگ‌های قرآنی مخاطبان خود را از دست بدهند. 
وبلاگ «قرآن بلاگ» را اينجا كليك كنيد!

«خوش نظر» ادامه داد: يكی از ويژگی‌های اصلی وبلاگ، بيان مطالب به‌صورت عاميانه به زبان مخاطب است و وبلاگ، ادبيات خاص خود را دنبال می‌كند و هنر يك بلاگر آميختن اين سادگی و صميت با غنای مطالب قرآنی است و در نتيجه جذب مخاطب به سمت مطالب قرآنی است.

يك آفت؛ مأنوس نبودن وبلاگ‌نويسان قرآنی با قرآن

اين بلاگر قرآنی درباره مشكل ديگری كه می‌تواند به وبلاگ‌های قرآنی صدمه بزند، اظهار كرد: مأنوس نبودن بلاگرانی كه در عرصه وبلاگ‌های قرآنی فعاليت می‌كنند با مطالب، منابع، محتوا و تأثيرات علوم قرآنی تهديد بزرگی برای وبلاگ‌های قرآنی است زيرا بی‌اطلاعی بلاگر از مفهومی كه درباره‌‌اش مطلب می‌نويسد، كيفيت كار ارائه شده را تا حد زيادی پايين می‌آورد و يكی ديگر از اين مشكلات را می‌توان به مشكلات فنی اينترنت مربوط دانست.

بسط مفاهيم قرآنی در وبلاگستان بودجه مي‌خواهد

وی در پايان درباره مهم‌ترين وظيفه سازمان‌ها و نهادهايی كه عهده دارد بسط مفاهيم قرآنی در كشور هستند خاطرنشان‌كرد: اختصاص‌دادن بودجه و مديريت و برنامه‌ريزی برای وبلاگ‌نويسان قرآنی و همچنين راهنمايی و جهت‌دهی وبلاگ‌نويسان به سمت محتوای قرآنی از مهم‌ترين وظايف سازمان‌هايی است كه رويكرد اصلی‌اشان بسط و گسترش مفاهيم قرآنی است.

 

 

 

آدرس اینترنتی