مردم به دنبال حل مشکلات رفتاری خود از منظر دین هستند
51 بازدید
موضوع: علوم تربیتی
مصاحبه کننده : خبرگزاری فارس
محل مصاحبه : هفدهمین نمایشگاه قرانی تهران
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : اینترنت
تاریخ نشر : Sep 12 2009 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

خبرگزاري فارس: حجت‌الاسلام خوش‌نظر گفت: بيشتر مراجعه‌كنندگان به ميزهاي مشاوره، افرادي هستند كه تمايل دارند مشكلات و مسائل رفتاري خود را از منظر دين و گفتار ائمه و قرآن تحليل كنند.

حجت‌الاسلام محمد خوش‌نظر در گفت‌وگو با خبرنگار آئين و انديشه فارس، در پاسخ به اين سئوال كه مشاوره عمومي با ساير مشاور‌ه‌هاي بخش پژوهش چه تفاوتي دارد، گفت: همانطور كه از اسم آن مشخص است، اين مشاوره تخصصي نيست. 

وي ادامه داد: در اين بخش به سئوالاتي در موضوعات خانوادگي، روابط دختر و پسر، روابط والدين با فرزندان و شبهات اعتقادي پاسخ داده مي‌شود. البته در موارد خاص،‌ مراجعه‌كنندگان را به ميز‌هاي ديگر اين بخش براي مشاوره تخصصي ارجاع مي‌دهيم. 
خوش‌نظر با بيان اين نكته كه به طور متوسط در هر روز 30 مراجعه‌كننده به ميز مشاوره عمومي مراجعه مي‌كنند،‌ گفت: بيشتر اين مراجعه‌كنندگان افرادي هستند كه تمايل دارند مشكلات و مسائل رفتاري خود را از منظر دين و گفتار ائمه و قرآن تحليل كنند. بيشتر افراد در باطن خود به دين و خدا باور و اعتقاد دارند و در مواقعي كه در تنگنا قرار مي‌گيرند، به باورهاي خود متوسل مي‌شوند. 
اين كارشناس بخش پژوهش با تأكيد بر اين نكته كه برخي از مراجعه‌كنندگان از ظاهر اسلامي برخوردار نيستند، گفت: گاهي اوقات پيش مي‌آيد كه خانواده‌اي غيرمذهبي مراجعه مي‌كند و به دنبال راه حل مشكلاتش از نگاه دين و مذهب است. جالب اينكه در بسياري از مواقع نيز قانع مي‌شوند و در مراجعات بعدي از مشاوره ديني خود ابراز رضايت مي‌كنند. 
خوش‌نظر ادامه داد: برخي از مراجعه‌كنندگان نيز به مجادله مي‌پردازند، اما تعداد اين افراد بسيار ناچيز است و بيشتر شبهاتشان نيز در مورد مسائل سياسي است. 
اين كارشناس مسائل مذهبي با اشاره به خاطرات تلخ و شيرين از مشاوره‌ در طول نمايشگاه گفت: برخي اوقات خاطرات تلخي از مشاوره در ذهن باقي مي‌ماند. بيشترين اين خاطرات تلخ مربوط به فقر و ناداري خانواده‌هاست. 
خوش‌نظر در پايان با اشاره به نقاط قوت و ضعف نمايشگاه هفدهم گفت: نقاط ضعف نمايشگاه هفدهم بسيار كم بود و تنها دو مورد آزاردهنده در بخش پژوهش مشهود بود. مورد اول به تهويه نامطبوع و گرماي روزهاي اول و مورد دوم به صداي زياد بلندگوهاي شبستان مربوط مي‌شود. 

 

آدرس اینترنتی