کانون گفتمان قرآن
62 بازدید
محل ارائه: مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت راه اندازی ابتدایی و مدیریت
زبان : فارسی
این سایت یک انجمن گفتگوی آزاد برای کاربران اینترنتی است که جمعی از کارشناسان، اساتید، پاسخگویان، محققان، و سایر کاربران غالباً در زمینه قرآن پاسخگویی و گفتگو می کنند. اکنون بعد از دو سال 40 هزار عضو دارد. بازدید روزانه آن بیش از 50 هزار بار است.
آدرس اینترنتی